Tin tức
Bài viết về đào tạo tín chỉ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI

CHUẨN BỊ LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ 

Đào tạo theo học chế tín chỉ là một trong bảy bước đi quan trọng của lộ trình đổi mới giáo dục đại học giai đoạn 2006-2020. Ở nước ta, trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thí điểm triển khai đào tạo theo Hệ thống tín chỉ từ năm học 1993-1994 và đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Từ mô hình của trường Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, trong kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XI đề cập đến Đổi mới Giáo dục đại học ở Việt Nam và “Chương trình hành động của chính phủ” theo Quyết định số 73/2005/QĐ-TTg ngày 6/4/2005 Thủ tướng Chính phủ về giáo dục đã chỉ rõ: "mở rộng áp dụng học chế Tín chỉ trong đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, nhằm hướng tới đào tạo Tín chỉ trong các trường đại học và cao đẳng trên cả nước vào 2020". Trong Đề án đổi mới giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo đã được Chính phủ phê duyệt cũng khẳng định: "các trường cần thực hiện quy trình đào tạo linh hoạt, từng bước chuyển việc tổ chức quy trình đào tạo theo niên chế sang học chế Tín ch.

File chi tiết: Download

Số lượt đọc: 1607 Ngày xuất bản: 19/10/2015 Quay trở lại