Tin tức
Kế hoạch triển khai Đào tạo tín chỉ

KẾ HOẠCH

Triển khai hình thức đào tạo theo hệ thống Tín chỉ giai đoạn 2010-2015

của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. 

         Để thực hiện "Kế hoạch chiến lược phát triển trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội giai đoạn 2010-2015, tầm nhìn 2020", đặc biệt giai đoạn 2010-2012 nhà trường triển khai "Chương trình hành động" thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg Chính phủ và Nghị quyết 05-NQ/BCSĐ Bộ GDĐT về đổi mới quản lý giáo dục đại học. Đảng ủy, Ban giám hiệu trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội tổ chức họp Hội đồng nhà trường ngày 9/9/2011 thống nhất chủ trương triển khai hình thức đào tạo theo hệ thống Tín chỉ giai đoạn 2010-2015, giao cho phòng Đào tạo &QLKH lên kế hoạch triển khai thực hiện. Nội dung của Kế hoạch triển khai hình thức đào tạo theo hệ thống Tín chỉ như sau:

File chi tiết: DownloadSố lượt đọc: 1327 Ngày xuất bản: 19/10/2015 Quay trở lại