Tin tức
LỄ MỞ THẦU GÓI THẦU SỐ 04

LỄ MỞ THẦU GÓI THẦU SỐ 04: TOÀN BỘ PHẦN XÂY LẮP (GỒM CẢ CHỐNG MỐI) CỦA DỰ ÁN :"CẢI TẠO, THAY THẾ HỆ THỐNG CỬA GỖ NHÀ A, CẢI TẠO MẶT NGOÀI KHU NHÀ D VÀ CHỐNG NÓNG - TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI"

Số lượt đọc: 1186 Ngày xuất bản: 23/04/2016 Quay trở lại