Tin tức
Mở thầu: Gói thầu: “Đại tu, sửa chữa xe ô tô 29M-001.64 phục vụ hoạt động biểu diễn thực hiện nhiệm vụ chính trị”.

Số lượt đọc: 781 Ngày xuất bản: 22/06/2018 Quay trở lại