Tin tức
THAY ĐỔI LỊCH TUYỂN SINH ĐỢT 1, NĂM HỌC 2020 - 2021

KÍNH GỬI CÁC THÍ SINH:

TRƯỜNG CĐ NGHỆ THUẬT HÀ NỘI TIẾP TỤC TUYỂN SINH ĐỢT 1, NĂM HỌC 2020 - 2021 SAU TẠM HOÃN, CỤ THỂ:

  • THỜI GIAN NHẬN PHIẾU DỰ THI TUYỂN SINH ĐỢT 1: TỪ 06/6 - 08/6/2020
  • THỜI GIAN THI TUYỂN SINH ĐỢT 1: TỪ 10/6 - 12/6/2020 

XIN CẢM ƠN!

 

Số lượt đọc: 266 Ngày xuất bản: 05/05/2020 Quay trở lại