Tin tức
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT THÀNH PHỐ NĂM 2020

XIN CHÚC MỪNG CÁC CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI ĐÃ ĐẠT DANH DIỆU NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2020.

Số lượt đọc: 677 Ngày xuất bản: 07/10/2020 Quay trở lại