Hội nghị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024). Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Chiều ngày 24/05, Đảng bộ Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội tổ chức Hội nghị với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần gương mẫu, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ”.

Tham dự Hội nghị có Tiến sĩ Vũ Tiến Dũng, Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động nhà trường.

Báo cáo viên Hội nghị, đ/c Phạm Thanh Học – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã truyền đạt những nội dung cốt lõi chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Những câu chuyện về lời nói và việc làm của Bác là minh họa sống động nhất giúp cho cán bộ, viên chức nhà trường cảm nhận được sâu sắc hơn và càng thấm nhuần về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người. Đồng chí cũng nhấn mạnh về việc nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm nêu gương đối với cán bộ, viên chức, cần đổi mới phương thức lãnh đạo bảo đảm gần dân, lắng nghe và đối thoại với nhân dân, chống bệnh thành tích, hình thức. Đồng chí Phạm Thanh Học cũng đề nghị nhà trường bám sát Hướng dẫn số 65/HD-ĐUK ngày 28/02/2024 để thực hiện chuyên đề năm 2024 gắn với nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường: tạo dựng môi trường sư phạm, xây dựng văn hóa học đường; xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo và phát huy ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, viên chức cũng như HSSV nhà trường góp phần phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong năm 2024.